Wij respecteren de privacy van onze bezoekers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 


Grieks Restaurant Apollo, vertegenwoordigd in deze door de heer Samir Khalil, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsgegevens
Grieks Restaurant Apollo V.O.F.
Samir en Nadein Khalil
St. Elisabethstraat 27
T. 0486 – 422589
E. info@grieksrestaurantapollo.nl
KvK: 66825857

Beveiligde verbinding

Al het dataverkeer van Grieks restaurant Apollo gaat over een beveiligde SSL verbinding, deze kun je herkennen aan het (groene) slotje in de browserbalk.

Links
Op deze website tref je links aan naar websites van andere partijen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten grieksrestaurantapollo.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens die wij gebruiken om te antwoorden op een bericht of reservering die jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier of per e-mail, worden binnen 6 maanden na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@grieksrestaurantapollo.nl

Indien bovenstaande mogelijkheden niet voldoende worden geacht, behoud je het recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding